donderdag 28 juni 2012

Blogger


Na Hyves, LinkedIn, Facebook en Twitter moest het er maar eens van komen. Waarom? Omdat collega's een blog bijhouden? Omdat ik betrokken ben bij Kerk2012 en daar een workshop zal verzorgen? Omdat ik mee werk aan het boek van Robin Effing over kerk en sociale media? Het heeft er allemaal aan meegewerkt.
De grootste reden is echter, dat ik zo nu en dan wat meer wil zeggen dan in 140 tekens en zaken bij de kop wil pakken, die mij raken en waar mee ik bezig ben. Dat kan zijn vanuit de Bijbel, de kerk, een boek, een activiteit of allerlei andere zaken die vanuit de samenleving tot mij komen.

Het zijn mijn gedachten en overpeinzingen. Niet onfeilbaar en ik sta open voor reacties. Het zou dan ook zo maar kunnen, dat een blog aangepast of verwijderd wordt door opbouwende reacties die tot mij gekomen zijn. Ook zou een blog uitgebreid kunnen worden, omdat ik het idee heb gehad, dat het geschrevene niet volledig is. Dat wil zeggen, dat het flexibel is. Tegelijk hoop ik bij mijn schrijven vast te staan in datgene, dat de Heere God opgeschreven heeft en ons overgeleverd heeft in de Bijbel. Zijn Woord is de maatstaf voor ieder woord, dat ik hier zal willen schrijven.