donderdag 12 juli 2012

Eindtijd


Frank Ouweneel is al jaren bezig om mensen de tekenen van de tijd te laten zien. Waarom hij hier mee bezig is, kan ik niet zeggen. Ik zie niet het hart aan en zal hem ook niet oordelen. Er zijn wel allerlei redenen te bedenken. Is hij gedreven door Gods Geest. Door Zijn geloof. Door zijn broer Willem Ouweneel. Door zijn poging om uit de schaduw van broer Willem te geraken. Door …. Er zijn vast meer redenen te bedenken. Een ieder kiest de reden maar die hij wil. Ik kies niet, omdat ik slechts de buitenkant zie.

De buitenkant zijn wel de filmpjes die op Internet staan en de Dvd's die te bestellen zijn. Deze zijn door Gerald Wagenaar en Wilbert van den Esker nauwkeurig bekeken en beoordeeld. Wanneer ik afga op hun beoordeling, dan schort er nog al wat aan de zaken die Frank Ouweneel als feiten presenteert. Dat betreur ik ten zeerste, omdat de verkondiging van de eindtijd een serieuze zaak is en al teveel onderbelicht blijft in de wereld van kerk en theologie. Echter wanneer de eindtijd besproken wordt, dan behoort dit wel met feiten te gebeuren die te verifiëren zijn. Na verificatie van de getoonde feiten moet niet blijken, dat de gepresenteerde feiten niet feitelijk zijn, maar onjuist.

In de ophef die ontstaan is door de Dvd's van Frank Ouweneel, verwacht ik dan ook, dat hij daadwerkelijk met feiten komt, en niet met bronnen die niet kloppen, of anders met excuses en door het stof gaat. Wanneer dit laatste zou moeten gebeuren, dan spijt mij dat, omdat dit schade doet aan het christelijk geloof en aan de verkondiging van de eindtijd.


Ik ben dankbaar, dat het Nederlands Dagblad in de persoon van Daniël Gillissen hem herhaaldelijk benaderd heeft voor een reactie en dat het ND bij de feiten is gebleven. Tegenover CIP heeft Frank Ouweneel gereageerd. Alleen niet inhoudelijk en dat zal wel moeten.
Ik hoop bovenal, dat deze ophef niet uitloopt op een bespotting van de verkondiging van de eindtijd. Dit zou het christelijke geloof geen goed doen. Trouwens, evenals valse feiten verkondigen over de eindtijd, dit niet doen. 

Wat betreft de eindtijd. Ik weet, dat de ure is aan de Vader. Het is aan Hem wanneer Hij Zijn Zoon terugzendt en het Koninkrijk op aarde gevestigd zal worden. Maar Hij heeft ons wel gesommeerd om te letten op de tekenen van de tijd. Dat er een eindtijd is, betekent, dat eens de Heere zal oordelen over levenden en doden. En het is vreselijk te vallen in de handen van de levende God. Nu is het nog genadetijd. Wat is het goed om mensen hierop te wijzen. Dit kan door hen te wijzen op de tekenen van de tijd en zo aan te tonen, dat de eindtijd en hiermee het oordeel nabij is. Dat het Koninkrijk van God nabij is, zoals Jezus gezegd heeft. We zullen bij deze verkondiging moeten blijven bij de feiten. In het bijzonder de Bijbelse feiten. Waar we ook bij moeten blijven is de liefde. In liefde vermanen. Laten we hierbij denken aan de manier waarop Priscilla en Aquila Apollos ter zijde namen en hem de weg van God nauwkeuriger uitlegden.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten