maandag 26 november 2012

ADVENTeren


Via de browser is het mogelijk om bij het surfen op het Internet ergerlijke reclames ongezien te laten. Zo behoren bij Mozilla Firefox met gebruikmaking van de Add-on Adblock reclames tot het verleden. Zo is er geen ergernis wanneer Facebook bijgewerkt wordt of online de krant gelezen wordt.
Tegelijk maakt het ook duidelijk, dat bedrijven en organisaties nog steeds heil zien in het maken van reclame. Misschien in deze tijden van crisis wel meer dan anders. Het product of de dienst moet aan de man gebracht worden. Omdat in de huidige samenleving mensen veel tijd doorbrengen op het Internet is het niet meer dan logisch, dat er veel geadverteerd wordt via dit medium.

De kerk is daar niet van. In plaatselijke blaadjes wordt wel eens iets geschreven over een jeugddienst, een evangelisatiedienst en een enkele andere bijzondere activiteit. Maar daar blijft het meestal wel bij. Zo is de kerk in vele gevallen zichtbaar vanwege de kerktoren, maar is ze daarnaast voor veel mensen onzichtbaar. Een groot deel van ons land heeft geen idee wat er in de kerk gebeurt. Niet tijdens een gewone zondagse kerkdienst en al helemaal niet wanneer de sacramenten bediend worden. (Sacramenten zijn trouwens heilige handelingen, waarbij in de protestantse kerken gedacht moet worden aan de doop en het avondmaal.) Verder weet een groot deel van onze samenleving niet waar de kerkelijke feesten voor staan. Met Kerst komen ze het dichtst in de beurt, maar Goede Vrijdag, Pasen, Hemelvaartsdag en Pinksteren zijn grote onbekenden. Hetzelfde kan gezegd worden van Advent.

Advent is de periode voor Kerst. Vier weken waarin christenen zich voorbereiden op en stilstaan bij de komst van Gods eniggeboren Zoon naar deze aarde nu zo'n 2000 jaar geleden. Het is een gebeurtenis die zijn vergelijk niet kent, want God zelf wordt aan de mens gelijk. Dit alles met als hoogste doel om de mens vrij te kopen uit de macht van de duivel. In zijn macht was de mens gevallen door gehoor te geven aan zijn woorden en te eten van de vrucht van de boom van kennis van goed en kwaad.

Wanneer Kerst zo bijzonder en belangrijk is, dan is het goed om de medemens hierop te attenderen. Zou het dan niet passend zijn om met advent te adverteren? Reclame maken voor deze unieke gebeurtenis in de geschiedenis van de wereld? Misschien wilt u niet met het geloof te koop lopen, maar met het Evangelie van Jezus Christus hebben we wel goud in handen. Daarbij is het Evangelie iets, dat we niet voor onszelf moeten houden. Het is zelfs onze opdracht om te getuigen van de liefde van God voor deze wereld. Zou het dan niet goed zijn, wanneer we advent eren door ermee te adverteren? Aan allen, die het willen horen, verkondigen dat Gods Zoon komende is in de wereld. Niet om te oordelen, maar om te behouden en om verloren zondaars thuis te brengen bij Zijn Vader.

Het zou goed zijn, wanneer we zouden ADVENTeren. Dit hoeft niet direct in het plaatselijke krant, maar het zou wel op Facebook kunnen. Laat in uw tijdlijn zien, dat u zich op de komst van Jezus voorbereid en dat u er naar uitziet. Zo mogen en kunnen we in deze tijd getuigen zijn van de liefde van God en het Evangelie van Jezus Christus aan de man brengen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten