maandag 5 november 2012

Korte samenvatting van workshop 'Iedereen CEO' op Kerk2012

Het gebruik van sociale media is enorm. Wat doet dit met de kerk? In managementboeken staat, dat organisaties hierom moeten veranderen, want er is een andere samenleving aan het ontstaan. De verandering die zij voorstellen, heeft te maken met de structuur van de organisatie.
De kerk is een organisatie die al eeuwen meegaat. De kernvraag is of door de veranderde maatschappij de structuur van de eeuwenoude kerk moet veranderen? We willen onze blik hierop richten. Wat is de structuur, die de sociale media ons voorhouden en komt deze misschien overeen met de bevindingen, die we vanuit de Bijbel kunnen ontdekken over de structuur van de gemeente.

Invloed sociale media op samenleving en kerk
Door de opkomst van de sociale media is in de maatschappij een verandering waarneembaar. Sociale contact worden anders. Tegelijk worden vele persoonlijke zaken met meer 'vrienden' gedeeld via sociale netwerksites. Ook het contact tussen mensen en organisaties is veranderd en verder ook binnen bedrijven. Want door de sociale media wordt het contact tussen collega's anders. Deze verandering werkt door in de organisatie. Wie hierop wil inspelen, zal moeten werken aan een andere structuur binnen de organisatie. Een netwerkstructuur.
Wat dit betekent voor de kerk. Wanneer we zien, dat organisaties beïnvloed worden door de sociale media, kan de kerk dan de organisatiestructuur van de afgelopen eeuwen behouden of moet er een verandering plaats vinden? Welke invloed heeft de sociale media op de kerk?

Structuurswijziging organisaties
In managementboeken wordt geopteerd om organisaties zo te organiseren, dat optimaal gebruik gemaakt wordt van de kracht van de netwerken, die mede door de sociale media in een flow gekomen zijn. De kernactiviteit moet zijn om mensen aan zich te verbinden om samen te werken. De consument participeert zo in de organisatie en helpt mee aan de ontwikkeling van een product.
Dit wijst er op, dat de hiërarchie op de schop moet. Dit wordt versterkt doordat de nieuwe generatie wars is van hiërarchische verhoudingen. Volgens Menno Lanting moeten organisaties transformeren van een hiërarchische, formele organisatie naar een democratische en informele organisatie: van een piramide naar een platte pannenkoek. Daarbij moet een organisatie transparant zijn. Als de CEO niet meer in de ivoren toren zit, zullen de werkzaamheden en de besluiten van de CEO zichtbaar moeten zijn en zullen werknemers en consumenten hierop moeten kunnen reageren. Dit maakt, dat leiding geven in de nieuwe organisatie zal veranderen. Lanting noemt dit netwerkleiderschap. Kenmerken hiervan zijn visieschetsen en dienen. Leiderschap is anderen vragen hoe zij mee (gaan) werken aan het realiseren van de organisatiedoelen, en daarna hen daarbij eventueel te begeleiden. Vanzelfsprekend zal een leider bereikbaar moeten zijn. Mede door de sociale media.

Bijbelse lijn
Er is de Bijbelse lijn, dat er in iedere gemeente oudsten aangesteld worden. Zij hebben deze functie van Godwege gekregen om de gemeente te leiden. Hierdoor hebben zij een bijzondere plaats in de gemeente. Zij zijn in geestelijke zin de leiders. De CEO's.

De doorwerking in de kerk
Hiërarchie is geen kenmerk van de nieuwe generatie en van sociale media. Tegelijk zijn er de Bijbelse gegevens van oudsten. Wanneer we deze lijn willen vasthouden, dan zullen we vanuit deze situatie moeten bekijken wat dit betekent voor de structuur. Als eerste zullen de oudsten moeten functioneren als een team. Verder zal de gemeente inbreng moeten kunnen hebben. Als derde zal duidelijk moeten zijn, dat het kerkenwerk van de één niet boven dat van een ander staat. Het is allemaal noodzakelijk.
De structuur, waar bij de gemeente daadwerkelijk betrokken wordt bij de besluitvorming, schreeuwt om transparantie. Communicatie is dus een wezenlijke taak. Transparantie wordt ook bereikt, wanneer via sociale netwerksites de bezigheden zichtbaar gemaakt worden. Voor een leider betekent dit dienen en visie kunnen schetsen. Het zijn kenmerken, die horen bij het christelijke geloof. Daarmee mogen zij niet ontbreken in de christelijke gemeente. Vanzelfsprekend zullen de leidinggevenden bereikbaar moeten zijn voor de gemeenteleden. Direct contact en via allerlei andere vormen, waarbij een antwoord niet lang op zich mag laten wachten.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten