vrijdag 25 januari 2013

Afgebroken om missionair te zijn

In Nederland kalft de kerk af.

  • Vele kerken worden gesloten. Dit niet alleen in plaatsen die het nieuws halen, zoals Leeuwarden en Den Haag. Ook elders.
  • Het woord ontdopen is inmiddels ook in Nederland geland. Ondertussen hebben we ook al een eerste rel gehad vanwege het informatie verstrekken over de wijze waarop uitgeschreven moet worden uit de Rooms Katholieke Kerk.
  • Vanuit de overheid worden steeds meer christelijke verworvenheden uit de wet verwijderd.
  • Tegelijk discussiĆ«ren theologen over de vraag of de kerk missionair moet zijn of dat ze daarvoor te ziek is geworden. Als ze nog lang doorpraten, dan kan vanzelf de vraag gesteld worden over welke kerk ze hebben, omdat er in Nederland van geen kerk sprake meer is. Maar dan antwoord een andere theoloog: Moeten we niet meer van God verwachten. Hij kan toch een bergstroompje veranderen in een oceaan?Te midden van dit alles wil ik mijn gedachten uiten.

Het eerste wat ik wil onderstrepen is, dat de kerk missionair moet zijn. Waarom? Omdat dit de taak van de kerk is. Het is de opdracht van een ieder die in Jezus Christus gelooft om de volken te onderwijzen, te dopen in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest en leren in acht te nemen, wat Jezus geboden heeft. De kerk kan het zich niet veroorloven om met de overgebleven rest bij elkaar te zitten en niet naar buiten te treden. Want dan zouden we zijn als die ene slaaf in de gelijkenis van de talenten en het talent, dat wij van Godswege gekregen hebben begraven.Is de kerk dan niet te ziek om missionair te zijn? Een zieke laat je toch ook niet de Elfstedentocht rijden, zoals Willem Maarten Dekker opmerkte, tijdens het Andries Radio Symposium in Hilversum op dinsdag 22 januari 2013. Mijn antwoord op zijn opmerking is, dat de kerk niet ziek is. Het probleem van de kerk is, dat zij te weinig goede vruchten voortbrengt. De oorzaak hiervan is tweeledig. Aan de ene kant is de kerk verwijderd geraakt van de Bron. Teveel blijft de Bijbel dicht en worden de handen niet gevonden. Ook op de studiedag van Op Goed gerucht van 25 januari 2013 werd dit opgemerkt. Aan de andere kant wordt de energie te veel omgezet in blad. Om aan te sluiten bij de huidige samenleving wordt het maar vaak al te leuk gemaakt in de kerk.Het tweede, dat ik op wil merken is dat het voor de kerk een zegen kan zijn wanneer de christelijke verworvenheden uit de wet verwijderd worden en de kerk teruggebracht wordt tot een kleine minderheid. Evenals Willem Maarten Dekker meen ik, dat God de kerk afbreekt in Europa. Ik wil het zien als de Landman, die bezig is met snoeien. Iedere rank die geen vrucht draagt, neem Hij weg. Zo wordt de kerk weer bepaald bij haar positie en opdracht. Het gaat niet om blad en om macht. Het gaat om vrucht dragen. Daartoe zal de kerk zich moeten herbronnen. Terug naar de Bron des levens om levend water te drinken. Vandaar uit zal de kerk haar taak op mogen pakken. Het evangelie van Jezus Christus verkondigen aan alle heidenvolken. Inclusief het Nederlandse volk. Vanuit dit begin zal door het missionaire werk goede vrucht voortgebracht mogen worden.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten