maandag 1 juli 2013

I jumped to conclusions

Communicatie is en blijft iets moeilijks. Hoe vaak wordt een ander niet verkeerd begrepen. Soms alleen al doordat iemand een ander taalveld gebruikt. Ook gevoelens maken dat woorden niet juist overkomen. Iemand kan zo met iets bezig zijn en hierdoor geraakt zijn, dat woorden niet goed gehoord of gelezen worden en vervolgens verkeerd geïnterpreteerd worden. De reactie op wat gezegd of gelezen is, is dan ook vaak fel en niet juist. Zelf mocht ik dit onlangs weer ervaren, nadat ik de volgende tweet de wereld had ingezonden.Op deze tweet kreeg ik de reactie, dat ik beter kan adviseren te vaccineren volgens advies RIVM. Verder werd er gezegd: "U brengt mijn kind in gevaar en dat neem ik u erg kwalijk." Ik was enigszins verbaasd, want hoe kan een gebed een kind in gevaar brengen? Na een paar tweets over en weer, waarin ik onder andere uitlegde, dat in de gemeente waar ik de dienst leidde vaccineren gewoon is, kreeg ik tenslotte de volgende opmerking: "I jumped to conclusions. Mijn excuses." 
Dit is een opmerking die mij verheugt, omdat de persoon in kwestie door had, dat er te snel niet onderbouwde conclusie getrokken waren op grond van mijn tweet en excuses op zijn plaats waren, opdat deze persoon mij ergens foutief van beschuldigde. Helaas maak ik het geven van excuses niet vaak me. Mensen denken eerst in hun gelijk te staan en wanneer blijkt, dat dit niet klopt, volgt er niets. Dat is spijtig. Dit vind ik ook erger, dat het te snel trekken van conclusies. Want we zijn en blijven mensen en door allerlei oorzaken kan het voorkomen, dat woorden anders door ons ontvangen worden, dan bedoeld. Wanneer één en ander dan uitgelegd is, dan is het niet meer dan logisch om excuses te maken.
Aan de andere kant is het ook goed om begrip te hebben en te realiseren, dat woorden niet altijd overkomen zoals bedoeld. Helder formuleren is belangrijk en tegelijk accepteren, dat iemand door allerlei oorzaken te snel conclusies kan trekken.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten