vrijdag 18 oktober 2013

Orde in de orde van dienst

Wanneer ik een vraag krijg om ergens een kerkdienst te leiden, dan vraag ik even naar de gebruiken. Vraag krijg ik dan te horen, dat alles 'gewoon' verloopt. Maar wat is gewoon?

Op 11 december 1994 leidde ik voor het eerst een kerkdienst. Het was de avonddienst in de Oosterkerk in Groningen. Een dienst die uitging van de Hervormde Wijkgemeente Centrum-Oost. Nu Martiniwijkgemeente genoemd. Daar werd gebruik gemaakt van de NBG-vertaling 1951 en gezongen uit het Liedboek 1973. Tot en met 2004 was het klaarmaken van de orde van dienst eenvoudig. Ik preekte in gemeente waar uit de NBG-vertaling of de Statenvertaling werd gelezen en waar gezongen werd uit het liedboek of waar men de psalmen aanhief in de oude berijming. Eventueel met de gezangen uit de bundel 1938. In een geschrift en laten op de pc hield ik bij waar ik gepreekt had, wat de Schriftlezing was en wat gezongen was. Voor het laatste gebruikte ik de afkortingen ps en gez.
In die tijd was er een enkele gemeente waar het opletten was. Zo in Sebaldeburen. Men las uit de Statenvertaling en zong uit de Hervormde bundel 1938 en ook nog de nieuwe berijming van de psalmen. Voor die gemeente moest de orde van dienst even aangepast worden. Hier gebruikte ik de afkorting HB. Voor de rest van de gemeenten was alles behoorlijk overzichtelijk.
In 2004 kwamen daar gemeenten bij die lazen uit de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV). Toe kreeg ik preken die vanuit drie Bijbelvertalingen opgesteld waren. Tevens  kwam het vaker voor, dat er gezongen werd uit een andere bundel. Bijvoorbeeld Op Toonhoogte (OTH), Uit aller mond )UAM) of de Evangelische liedbundel (ELB). Het opstellen van de orde van dienst vergde iets meer tijd. Bij een dienst in een andere gemeente kon niet zomaar een preek uit de kast getrokken worden. Eerst goed kijken waaruit gelezen en gezongen wordt en dan de nodige aanpassingen. 
Bij de drie Bijbelvertalingen is er in 2011 weer één bij gekomen. De Herziene Statenvertaling (HSV). Zo kan ik een preek, die ik in eigen gemeente houdt vanuit de Herziene Statenvertalingen later houden in een gemeente waar gelezen wordt uit één van de andere drie vertalingen. De aanpassingen voor de liederen bleef toen gelijk.
Tot het nieuwe liedboek (NLB) zijn intrede doet en ook gemeente waar ik genodigd wordt om de dienst te leiden hier gebruik van gaan maken. Het begint langzamerhand een doolhof te worden en geeft een idee van u vraagt en wij draaien, waarbij een checklist wordt afgewerkt.

Uit welke vertaling leest u?
 • Herziene Statenvertaling
 • Statenvertaling
 • NBG'51
 • NBV
Wat wordt er in de dienst gezongen?
 • Psalmen oude berijming
 • Psalmen nieuwe berijming
 • Gezangen Hervormde bundel 1938
 • Gezangen Liedboek 1973
 • Op Toonhoogte
 • Uit Aller Mond
 • Evangelische Liedbundel
 • Opwekking
 • eigen bundel
 • Nieuwe Liedboek
Door de komst van de Herziene Statenvertaling had ik het idee, dat rechts-confessioneel en de linker helft van de Gereformeerde Bond dichter bij elkaar zouden komen wat betreft de orde van dienst. Maar langzaam vermoed ik dat de chaos alleen maar groter wordt. Het maakt, dat ik niet alleen bij moet houden wat ik waar gepreekt hebt, maar ook hoe in de verschillende gemeenten de orde van dienst is. Daarbij heeft de ene gemeente wel voorzang en soms twee en andere gemeenten niet. Wordt de collecte voor de preek, na het lied na de preek of na het dankgebed gehouden. Zegt de predikant na de zegen het amen of de gemeente of wordt er afgesloten met gezang 456:3. Uit het Liedboek 1973 wel te verstaan. 

Gelukkig gaat het bij ons gewoon. Dus niet.

1 opmerking:

 1. Ooit reageerde er een ouderling nogal kribbig op me. Ik stelde hem de vraag, wanneer de collecte was. Zijn antwoord, "op de gewone plek".

  BeantwoordenVerwijderen