zaterdag 4 januari 2014

Autobiografie

Als ik een autobiografie zou schrijven, waar zou ik dan beginnen? Het kan zijn, dat u dit een vreemde vraag vindt. Immers een autobiografie begint toch bij je geboorte. Eventueel een klein stukje vooraf. Maar hoe logisch is dit? Waarom zou een autobiografie niet op een ander moment kunnen beginnen. Bijvoorbeeld in het heden. Dan kan vanaf het nu gekeken worden hoe de levensweg gegaan is. Hoe wezenlijk bepaalde momenten en beslissingen geweest zijn. Misschien is terugkijken wel veel intrigerender dan vooruitkijken. Toch kan vooruitkijken ook heel interessant zijn. Dan bedoel ik ver vooruit kijken. De toekomst in. Zou een autobiografie geschreven kunnen worden vanuit de toekomst. Bijvoorbeeld in het licht van een droom die nagejaagd wordt. Het zou een heel ander boek worden. 

Wie weet breng ik u nu wel op een idee. Misschien niet gelijk om een boek te schrijven, maar in ieder geval wel om eens naar uw leven te kijken vanuit verleden, heden en toekomst. Waar kom ik vandaan. Waar staat ik nu. Waarheen ben ik op weg.
Ik werd zelf op dit idee gebracht door de evangelist Markus. Wie het evangelie van zijn hand openslaat, leest, dat het gaat over Jezus Christus, de Zoon van God. Maar wie verder leest, komt niets tegen over Zijn geboorte. Geen Zacharias en Elizabeth. Geen Maria en Jozef. Geen Nazareth en Bethlehem. Geen herberg en kribbe. Geen herders en engelenzang. Geen ster en wijzen uit het Oosten. Niets van dit alles bij Markus. Zijn levensbeschrijving van Jezus begint niet bij Zijn geboorte. Markus begint bij het optreden van Johannes de Doper om met grote stappen over Jezus te kunnen spreken. Een spreken dat niet zozeer gaat over het openbare optreden van Jezus. Het halve boek gaat hier wel over, maar de andere helft gaat over de allerlaatste periode van het leven van Jezus. Hier legt Markus de volle nadruk op. De rest is voor hem niet of minder interessant. Kern van zijn biografie over Jezus is het heilswerk, dat Hij volbracht heeft aan het kruis. Want dat is het Evangelie. Het blijde nieuws. Christus' sterven voor de zonde van de wereld. Want hij is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. Dit dienstwerk staat bij Markus centraal.

Toen ik nadacht over de biografie van mijn leven, vroeg ik me af of dit ook bij mij centraal staat. Wil ik in navolging van de Heere Jezus Christus dienen? Hem dienen, zoals Hij mij gediend heeft en anderen dienen, zoals Hij anderen gediend heeft. Hoe zou het verdere van mijn levensgeschiedenis eruit zien, wanneer ik zo zou leven? Het zou een heel ander boek worden, dan wanneer ik alleen voor mijzelf en mijn geliefden zou leven. 

Hoe wil ik, dat mijn biografie er uit komt te zien? Vandaag kan ik beginnen met schrijven. Maar dan niet met pen en papier of achter de pc, maar door woorden en daden. Laten zien, dat ik Jezus volg en in Zijn voetspoor wil dienen, zoals Hij mij gediend heeft. Dit heeft mijn prioriteit en dan moet een ander later maar mijn biografie gaan schrijven. Of liever niet. Want het zal niet over mij moeten gaan, maar over Jezus, die gekomen is om te dienen en zo de mens door Hem terug te brengen bij God de Vader.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten