dinsdag 8 april 2014

Een missionaire kerkbode

-----  Onlangs kreeg ik onderstaande vragen per mail ----- 
 
Goedemiddag Jan,
In onze gemeente willen we binnenkort gaan nadenken over het (beter) inzetten van de kerkbode met het oog op de rand van de kerk. Dit naar aanleiding van een artikel hierover in de De Waarheidsvriend. We hebben nu een tweewekelijkse kerkbode van onze eigen gemeente. Er was ooit een kwartaaluitgave voor de jeugd (voornamelijk online, dat liep via kerkjeugd.nl waar nu niet veel meer gebeurt). Er is een website (vrij star, er wordt gewerkt aan een nieuwe versie, die overigens nog steeds vrij star blijft) en er zijn wat aarzelende stappen gezet om meer met Facebook te doen. Wat overigens voor onze beide predikanten niets is...

Omdat jij nogal actief bent met nieuwe media maar je toch ook in een traditionele gemeente zit, was ik benieuwd wat jouw ideeën over dit onderwerp zijn. En hoe jullie het in Giessenburg aanpakken. Wellicht ook als het gaat om wat werkt richting jongeren. De jeugdouderling droomt over een wekelijkse nieuwsbrief met verwerkingsvragen bij de preek, bijvoorbeeld, maar is dat nou iets waar jongeren warm voor lopen?

Wellicht kun je mee een beetje voort helpen!

Ik hoor graag van je.
 
----Mijn antwoord ---- 


Beste .........,

Mooi om te horen dat jullie hiermee bezig zijn. Belangrijke vragen stel je hierbij. Mag ik alles samenvatten onder de vraag hoe de jongeren en de rand van de kerk te bereiken is?
Je begint te vertellen over het (beter) inzetten van de kerkbode met het oog op de rand van de kerk. Dit roept al meerdere vragen op. Wat is het doel hiervan? Is dit met betrekking tot kerkelijke activiteiten en proberen de rand hiervoor warm te laten lopen. Is de bedoeling pastoraal en hen door een meditatie, verwerkingsvragen of via andere manieren meer aan de 'kudde' te verbinden? Belangrijk bij alles wat opgezet wordt, is het doel ervan. In het boek 'De sociale netwerk kerk' wordt dit uitgelegd aan de hand van het opzetten van een website.
Tegelijk moet opgemerkt worden, dat een kerkbode valt onder de oude media. Iets waar jongeren en ook mensen aan de rand van de kerk niet naar omkijken. Ze hebben of nemen geen abonnement en wanneer het in de bus gedrukt wordt, belandt het bij het oud papier. Een kerkbode die niet iets weg heeft van een magazine is vaak niet aantrekkelijk genoeg en zal dus niet dat bereik hebben, wat gewenst is. De vraag is of via de kerkbode wel geprobeerd moet worden om mensen aan de rand van de kerk te benaderen.

Een oplossing hiervoor is niet een papieren versie maar een digitale. Jongeren en mensen aan de rand zouden gevraagd kunnen worden of zij de digitale versie van de kerkbode willen ontvangen. Dit biedt mogelijkheden, maar zal wel 'aantrekkelijk' opgezet moeten zijn. Dus niet alleen tekst en zeker geen grote lappen tekst. Een nieuwsbrief van een krant of een andere organisatie zou als voorbeeld kunnen dienen. Korte stukken tekst met een afbeelding en met een link voor wie verder wil lezen. Hierdoor kan verwezen worden naar stukken op de website van de kerk, de Facebookpagina of naar een andere website. Bijvoorbeeld YouTube, BEAM of krant. Natuurlijk kan een onderdeel zijn de reactie op de dienst / preek. Eventueel ook al voorafgaand, maar dan moet de predikant wel wat met de reacties doen. Ook achteraf zal er zorg gedragen moeten worden aan de juiste verwerking van reacties. Ook hierbij zal bedacht moeten worden wat de doelstelling is, maar wanneer een nieuwsbrief meerdere korte stukjes en linken heeft, kan een ieder er uitpikken wat gewenst is.
Belangrijk is, dat een nieuwsbrief steeds nieuw is en niet de indruk geeft, dat het een kopie is van de weken ervoor. Input verzamelen zal een belangrijk onderdeel zijn. Tijdens de winterperiode zal er veel verwezen worden naar kerkelijke activiteiten. Rond de feestdagen naar sites waar het christelijke feest uitgelegd wordt of naar liederen op YouTube die over dit feest gaan. Bijvoorbeeld het lied Via Dolorosa van Sela rond Goede Vrijdag. Voorafgaande aan een dienst waar het sacrament van doop of avondmaal bediend wordt, kan verwezen worden naar sites die hier informatie over geven. Zo zijn er tal van mogelijkheden.
Wil het een plek krijgen bij mensen aan de rand van de kerk en bij jongeren, dan is een vast verschijningsmoment belangrijk. Niet wisselend door de week, maar steeds op dezelfde dag en op het zelfde tijdstip.

Wat betreft de website is het belangrijk, dat deze actueel is en aantrekkelijk. Wanneer er rond de Pasen nog iets vermeld wordt over kerst, dan stoot dit af. Een website moet zeer regelmatig bijgehouden worden en actueel zijn. Daarbij ook aantrekkelijk.
In eigen gemeente hebben we nu een groep die alles bij de kop wil pakken, maar die staan nog aan het begin. Want ook bij ons is het star of slechts iets van de enkeling, zoals de Facebook-pagina van de jeugd of van Vorming en toerusting. Ik ben dan ook wel benieuwd of jullie met andere en mogelijke nieuwe ideeën komen. ik hoor het graag van je.

Kern is in ieder geval om helder te hebben wat de bedoeling is en om daar te zijn waar de mensen te vinden zijn met de middelen die tegenwoordig voor handen zijn.

met een hartelijke groet,
Jan Holtslag

Geen opmerkingen:

Een reactie posten