vrijdag 4 juli 2014

Zondagswerk in de vakantie

Mijn Vader werkt tot nu toe en Ik werk ook.
Johannes 5:17

Geen verplichtingen
Waren de scholieren van het middelbare onderwijs al vrij. Nu zijn ook de basisschoolleerlingen uit. Het schooljaar is voorbij en de vakantie begonnen. Een tijd om school te vergeten en lange dagen door te brengen bij het zwembad. Niet met de neus in de boeken, maar heerlijk spelen of vakantiewerk doen en zo wat bij verdienen voor de daadwerkelijke vakantie.
Zo zien we de twee betekenissen die vakantie heeft. Aan de ene kant vrij zijn van verplichtingen. Dit is ook de betekenis van het Latijnse woord vacatio. En aan de andere kant een langere periode van huis zijn voor recreatieve doelen.
Vakantie is een vanzelfsprekendheid. Niet alleen is wettelijk vastgesteld dat werknemers recht hebben op vakantiedagen, maar tijdens die dagen thuis blijven is voor velen niet de bedoeling. Sommigen kiezen mede door de financiële crisis voor een verblijf in eigen land of om thuis te blijven. Andere trekken de grens over. Naar de zon, naar cultuur historische plaatsten of naar natuurgebieden. Deze vanzelfsprekendheid bestaat trouwens pas enkele decennia. Voorheen werd er 'gewoon' zes dagen per week gewerkt.

Het vierde gebod
Zo klinkt het ook in de Tien geboden. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Zes dagen. Geen zeven. Want de zevende dag is de sabbat van de Heere, uw God. Een dag om geen werk op te verrichten, maar om op te rusten. Want ook de Heere rustte op de zevende dag. Zo is er in elke week een vakantiedag.
Iedere zondagmorgen kunnen we dit horen. Gods geboden die voor een mens het meer dan waard zijn om op te volgen. Ook van de Heere Jezus horen we dat Hij Gods geboden bewaard heeft. Niet één jota of één tittel van de Wet wilde Hij voorbij gaan. Tegelijk lezen we dat de Heere Jezus mensen genas op de sabbat en het geen probleem vond dat zijn discipelen aren plukten. Het sterkst vinden we dit misschien wel uitgedrukt in Johannes 5 waar de Heere Jezus zegt: Mijn Vader werkt tot nu toe en Ik werk ook.
De Heere Jezus spreekt deze woorden naar aanleiding van de genezing in Bethesda van een man die al 38 jaar ziek was. De Heere Jezus genas deze man op de sabbat. Hierbij gaf Hij de man de opdracht om zijn ligmat op te nemen en te gaan lopen. De man kreeg vervolgens kritiek omdat hij op de sabbat met een ligmat liep. Hij verwees uiteindelijk naar Jezus. Hij was het immers die het hem opgedragen had. De Joden tegen wie hij dat gezegd had, kregen het verlangen om Jezus te doden omdat Hij het gebod van de sabbat brak. Vervolgens doet Jezus er een schepje boven op door te vermelden: Mijn Vader werkt tot nu toe en Ik werk ook.

Werken van liefde en genade
In dit alles zien we dat de mens er niet is voor de sabbat, maar de sabbat voor de mens. Op de sabbat aren plukken, een ligmat dragen, mensen genezen. De Heere Jezus tilt er niet zo zwaar aan. Waarom niet? Omdat het rusten van God geen nietsdoen is. De Vader is doorgegaan met zijn werken van liefde en genade. In het bijzonder zien we dit in de komst van de Heere Jezus Christus naar een in zonde gevallen wereld, waarin ziekte en dood heersen. Op de sabbatdag schept de Heere niet iets nieuws, maar Hij trekt Zijn handen ook niet van de wereld af. Wat mogen we dankbaar zijn, dat de Heere Zijn werken van liefde en genade blijft doen. Zeven dagen in de week. Precies dit doet de Heere Jezus ook.
Wanneer wij op de zondag of tijdens de vakantie uitrusten, is dit iets wat we niet mogen vergeten. Geen werk doen. Vrij van verplichtingen zijn. Maar wel voortgaan in het doen van werken van liefde en genade. Misschien wel juist op de zondag en in de vakantie. De Heere Jezus is ons hierin voorgaan en wij mogen Hem door Gods genade en liefde hierin volgen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten