maandag 15 december 2014

Zij gingen allen op reisWanneer we lezen dat mensen op reis gaan, dan maakt dat niet zoveel indruk op ons. We zijn allemaal wel eens op reis geweest en vandaag de dag wordt er heel veel gereisd. Voor het werk of een dagje uit, voor familiebezoek of voor vakantie. Zo gaan velen voor één of meerdere dagen of weken weg uit de eigen woonplaats om elders in het land of de wereld te vertoeven. Niets bijzonders aan. 
Al wordt het anders wanneer we het zien in het licht van vroeger.Want als we terug in de tijd gaan, dan merken we op dat het voor 60 kaar geleden helemaal niet vanzelfsprekend was om op reis te gaan. Dat was uitzonderlijk. Bijna iedereen bleef op de plek. Dat mensen niet of haast niet reisden kwam onder andere door de beperkte vervoersmogelijkheden. Daarnaast hoefde men ook niet te reizen. Immers heel de familie en al de vrienden woonden in de buurt. Men trouwde met iemand uit het dorp of uit een dorp er naast en ging ook in de buurt wonen. Van reizen was geen sprake en reizen vanwege vakantie was vroeger een onbekend gegeven.

In dit licht is het vreemd dat Jozef in Nazareth woont. Waarom zou hij, die uit het nageslacht is van David, daar zijn timmerbedrijf hebben gehad? Hij kwam toch oorspronkelijk uit Bethlehem. Wat had hem doen besluiten om zich in Nazareth te vestigen? Het wordt ons niet verteld. Het zorgt er in ieder geval wel voor dat hij op reis moet wanneer keizer Augustus een gebod doet uitgaan dat heel de wereld ingeschreven moest worden. Hij was in ieder geval niet de enige die op reis moest. Ook Maria, zijn ondertrouwde vrouw, ging mee en verder gingen allerlei andere mensen op pad om zich te laten inschrijven. Een ieder in zijn eigen stad.

Zij gingen allen op reis. En wij? Gaan wij ook op reis? Ons tekstgedeelte lijkt ons hiertoe aan te moedigen. Alsof er tegen ons gezegd wordt: “Zij gaan allen op reis en wat doet u?” Wat doen wij? Eigenlijk zijn wij ook op reis. Op reis door het leven. Een reis waarbij wij allen onze eigen levensweg vervolgen. Waar brengt die reis ons eigenlijk naar toe? Wat is de eindbestemming? Weet u waar en wanneer het eindpunt bereikt is?

Zij gingen allen op reis. Hun reis was naar allerlei verschillende oorden. Er waren er die van Nazareth naar Bethlehem reisden. Ander mogelijk precies andersom. Waarschijnlijk reisden weer anderen naar Kana of naar Joppe of misschien naar Kapernaüm of naar Bethanië. Overal vandaan en overal naar toe ging de reis. Zij gingen dus wel allen op reis, maar zij reisden niet gezamenlijk. Een ieder ging zijn eigen weg.
Het is zo’n beetje als het leven, waar een ieder ook zijn eigen weg gaat. Soms wordt er met anderen samen gereisd en een andere keer wordt er weer alleen gereisd. Maar waarom vertelt Lukas ons dan, dat allen op reis gingen? Het is goed om de geschiedenis er even bij te pakken. 

Als eerste wordt ons verteld dat er een gebod uitging van keizer Augustus. Een ieder moet zich laten inschrijven. Hierna horen we dat mensen er gehoor aan geven. Ze gaan op pad. Een ieder naar zijn eigen stad om zich te laten inschrijven. Vervolgens lezen we in het bijzonder over de reis van één man. Jozef. Te midden van al die mensen die op reis gaan, licht Lukas er één uit. Jozef. Allen gaan dan wel op reis, maar willen we de juiste reisbestemming weten, dan moeten we Jozef volgen.

Jozef gaat op weg van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea, naar de stad van David, die Bethlehem heeft. Want hij is uit het geslacht van David. Zoals gezegd gaat hij niet alleen. Met hem reist Maria. Van haar wordt verteld dat zij in ondertrouw is met Jozef. Ook horen we dat zij zwanger is. Niet de gebruikelijke weg, maar het was wel zo. Ze loopt op het laatst en haar buik spreekt boekdelen.
En die zullen ook geschreven worden. Boekdelen vol. Over de zwangerschap van Maria en over het kind wat zij in zich draagt. Het is ook hierom dat Lukas de blik richt van de menigte die op reis is op Jozef. Of eigenlijk ook niet op Jozef, maar op Maria en het Kind in haar schoot. Voor onze reis door het leven is het goed om van hen te weten.
Maria, hoogzwanger, maar het kind dat zij draagt is niet van Jozef. Trouwens ook niet van een andere man. Het Kind dat zij in zich draagt, is Gods Zoon. De Heilige Geest is over haar gekomen en de kracht van de Allerhoogste heeft haar overschaduwd. Tegelijk is Jozef niet onbelangrijk. Want het is door Jozef dat Maria als zijn aanstaande vrouw reist naar Bethlehem. En wat is die reis belangrijk. Want al vele eeuwen eerder heeft de profeet Micha voorzegt dat het Kind dat Maria in zich draagt in Bethlehem geboren zal worden.
Dit maakt duidelijk dat het Kind dat Maria in haar schoot draagt, niet zo maar een Kind is. Er is dus alle reden om Jozef en Maria te volgen op hun weg naar Bethlehem. Alle reden. Want op onze reis door het leven is het uitermate belangrijk dat wij weten wie dit Kind is. Want een kind dat verwekt is omdat de Heilige Geest over Maria is gekomen en de kracht van de Allerhoogste haar overschaduwd heeft, geeft alle reden om dit Kind te willen leren kennen.

Wanneer wij dan met Jozef en Maria op reis gaan en met hen aankomen in Bethlehem, dan maken we mee dat de bevalling plaats vindt. In Bethlehem baart Maria haar eerstgeboren Zoon. Haar Zoon en tegelijk de Zoon van de Allerhoogste, de Zoon van God. Wat is het goed wanneer wij de reis naar Bethlehem gemaakt hebben en onze levensweg niet allerlei andere plaatsen aan doet en aan Bethlehem voorbijgaat.
Want het is wezenlijk dat wij dit Kind leren kennen. Want dit Kind is God, die mens geworden is. Wat zou het vreselijk zijn wanneer wij dit Kind niet zouden leren kennen terwijl wij de mogelijkheid hebben om af te reizen naar Bethlehem. Want dit Kind van Bethlehem is niet gekomen om de wereld te veroordelen, maar om te behouden. Gods oordeel zal over de wereld gaan, maar in het Kind geeft God de mens de gelegenheid om aan het oordeel te ontkomen. Want het Kind van Bethlehem zal de Man van smarten worden. Hij zal aan het kruis de zonde van de wereld op zich nemen en Gods toorn over de zonde zal op Hem zijn. Wie in hem gelooft zal daarom niet in het oordeel komen en geen straf voor gedane zonden hoeven te dragen. Dit Kind bewerkt het heil.

Vraagt u Zijn Naam? Weet dat Hij de Christus heet. Gods Eniggeboren Zoon. Voor ons heeft Jezus de weg afgelegd van de hemel naar de aarde, opdat wij van nu af en voortaan met Hem zouden reizen. Laten wij zo allen op reis gaan en het Kind van Bethlehem volgen

Geen opmerkingen:

Een reactie posten