maandag 4 mei 2015

Wie de ogen sluit voor het verleden, is blind voor de toekomst.

4 mei 2015 - Giessenburg

70 jaar geleden mocht de oorlog ingewisseld worden voor vrede. Dankbaarheid mag er zijn voor allen die gestreden hebben voor de vrijheid van ons land en van Europa in het geheel. Geallieerden en verzetslieden waren bereid hun leven te geven, opdat wij in vrijheid mogen leven. Het is wijs wanneer wij hier niet blind voor zijn, maar onder ogen zien wat er nodig is geweest voor de vrijheid. Daarom moeten we blijven gedenken. Want als we de ogen sluiten voor het verleden, zijn we blind voor de toekomst. Welke toekomst hebben we trouwens voor ogen? Voor Europa. Voor Nederland. Voor Giessenlanden. Voor Giessenburg. 

Het Duits Historisch museum in Berlijn toont momenteel een expositie over hoe 12 landen gehandeld hebben na de Tweede Wereldoorlog. Nederland heeft een ruime plaats gekregen in deze expositie. Getoond wordt hoe na de oorlog omgegaan is met collaborateurs. Het blijkt dat de bevrijdde Nederlanders erg gespitst waren op de zuivering van het land van NSB'ers en vele anderen die positief stonden tegenover de Duitse bezetter. In totaal zijn meer dan 100.000 mensen opgepakt. Ze werden overgebracht naar interneringskampen. Door gebrek aan bewijs moesten velen vrij gelaten worden. We zien dus dat men niet blind was voor gerechtigheid. Wraak nemen was niet het uiterste. Een rechtvaardig oordeel was van het hoogste belang. 
Dit zien we ook in het gegeven dat Nederland het enige land was dat na de oorlog een particuliere stichting kende die gericht was op re-integratie van NSB'ers die hun straf hadden uitgezeten. Nederlanders waren vergevingsgezind. Dit is een mooie en goede houding. Een gezindheid die de Heere God van ons allen vraagt. Wraak is niet aan de mens. Op Zijn tijd zal God oordelen over de daden van ieder mens. Hij zal dit rechtvaardig doen en gericht op Zijn geliefde Zoon Jezus Christus die ieder mens die in Hem gelooft, verlost van het oordeel en eeuwig leven wil geven. 

Dit eeuwige leven zal zijn op de nieuwe aarde. Hier zal geen oorlog of strijd meer op worden gevonden. Geen enkele ellende zal er op gevonden worden. Het is een situatie die na de Tweede Wereldoorlog geprobeerd is na te streven. Zij die samengewerkt hadden in het verzet tegen de Duitse bezetter, wilden ook na de oorlog samenwerken. Niet langer de verzuiling, maar samen Nederland opbouwen.  
Dit kan alleen maar positief benoemd worden. Tegelijk is in de afgelopen 70 jaar gebleken dat dit niet eenvoudig is. Partijbelang steekt vaak de kop op. Dit is tegenwoordig niet anders. Wat betreft de toekomst van Giessenburg zal een ieder vanuit het eigen gezichtspunt dit bekijken en van daar uit de activiteiten van de dorpsraad of de besluiten van de burgerlijke gemeente beoordelen. Maar laten we proberen om als Giessenburgers de eenheid te bewaren en samen ons dorp op te bouwen. Dit in verbondenheid met de andere kernen in Giessenlanden en waarschijnlijk met Molenwaard. 

Laten we in het bijzonder opbouwen in een geest van vergevingsgezind en respect voor elkaar. Daarbij niet vergeten wat er in het verleden is gebeurd en wat het heeft gekost om dit te herstellen. Ziende op het verleden, zullen we met open ogen gericht mogen zijn op de toekomst. De toekomst van Giessenburg en Giessenlanden, maar bovenal op de toekomst  die God voor ogen heeft in Jezus Christus. Want dan zal de wereld zijn, zoals het van het begin bedoeld is. 
Ik dank u.