maandag 15 juni 2015

Sociale Media: blijvend, hype of luchtbelEen aantal jaren geleden was het overduidelijk. Massaal werd overstapt van Hyves naar Facebook. Dit was het nieuwe medium en dat zal ook wel even blijven. Natuurlijk had je altijd mensen die zeiden, dat ook Facebook maar tijdelijk is, maar niets leek daar op.
Afbeeldingsresultaat voor hyvesInmiddels is de tijd verder gegaan en Facebook lijkt te verdwijnen, zoals Hyves verdwenen is. Iets dat in 2010 nog niet voor iedereen duidelijk was, maar wel steeds zichtbaarder werd. Vooral doordat Hyves vergrijsde. Hetzelfde lot lijkt Facebook beschoren. 
Steeds meer jongeren hebben geen Facebook-pagina. Ze zien wel dat het hebben van een facebook-account makkelijk is om elders in te loggen, maar dat is niet voldoende om op Facebook te gaan. Van onderaf is de groei haast opgehouden.
Een andere groep jongeren, die nog wel een account heeft, kom zelden of nooit op Facebook. Ook zij hebben er geen interesse in. Het aantal posts wordt minder en het tijdspad er tussen groter. Er zijn twee oorzaken waarom zij hun Facebook-account niet verwijderen. De eerste is, omdat het makkelijk is om in te loggen bij andere apps. De tweede is, omdat jongeren nooit iets opruimen, dus waarom hun Facebook-account wel.
Dat jongeren niet aan Facebook beginnen of er mee stoppen, betekent, dat Facebook vergrijsd. Dit blijkt ook wel wanneer ik mijn time-line bekeek. Een enkele twintiger. Verder vooral 30 tot 60-plussers. Wie als organisatie, zoals een kerk, gebruik wil maken van Facebook, zal dit dus voor al voor deze laatste groep moeten doen. Denk niet dat Facebook nog bedoeld is om jongeren te bereiken. No way.
Dat jongeren niets met Facebook doen of er niet op gaan, heeft niets te maken met privacy-wetgeving en dergelijke. Het concept is gewoon uit. Daarom slaan alternatieven voor Facebook ook niet aan. Pheed is mislukt en ook Ello is op sterven na dood. In mijn 'Ello-vriendenkring' was de laatste update 6 maanden geleden. Veelzeggend.

Facebook is dus niet blijvend. Het is een hype, zoals Hyves een hype was. Daarmee is het een luchtbel. Het lijkt heel wat en blijvend, maar het spat op den duur toch uit elkaar. Maar geldt dit dan ook voor andere sociale media? Laten we er een paar onder de loop nemen.

Twitter
Nog niet zolang geleden hoorde ik op de radio, dat Twitter toch vooral was voor mensen die met media bezig zijn. Dus journalisten van kranten, radio en TV. Daarnaast mensen die graag in de media komen. Dus politici, artiesten, sporters en dergelijke. Tot slot is Twitter voor die mensen interessant, die iets met de media hebben en dat willen volgen. Voor de rest is het (haast) niet interessant. Jongeren worden er ook weinig op gevonden. ook Twitter zal op de duur verdwijnen. Al zal dit vermoedelijk langer op zich laten wachten dat Facebook.
Voor de kerk is dit alles een steeds minder geschikt medium. Niet alleen jongeren, maar ook ouderen zijn er niet op te vinden.

Instagram
Deze toepassing waarbij foto's en filmpjes gepost kunnen worden, is nog aardig populair. Tegelijk gaan steeds meer ouderen op Instagram en is de vraag of dit betekent, dat de jongeren zullen verdwijnen. Voorlopig nog niet en het betekent voor mij dat ik deze toepassing meer ga inzetten voor kerkenwerk. Gevaar is wel om te veel foto's te posten. Dus selectief zijn is belangrijk. Voordeel is wel dat jongeren bereikt kunnen worden, wanneer ze je account volgen.

Snapchat
Dit is ook een toepassing op foto's en video's te posten. Alleen blijven de post niet beschikbaar voor de volgers, maar zijn ze slechts tijdelijk te zien. Onder jongeren is deze toepassing steeds minder populair aan het worden. Feitelijk maken de jongeren uit of het blijven is. Punt is wel, dat het voor de kerk een minder bruikbaar medium is door de vluchtigheid.

WhatsApp
Mateloos populair is WhatsApp. Individuele gesprekken. Groepsgesprekken. Het gaat bij veel jongeren de hele dag door. Het lijkt op Sms'en met meer mogelijkheden en het is gratis. Ik zie geen enkele aanwijzing dat dit zal stoppen. De prijs die er jaarlijks voor deze app betaald moet worden, zal ook geen belemmering zijn.
Voor kerkenwerk is dit prima toepasbaar. Jeugdouderlingen, jeugddiakenen en catecheten kunnen groepen aanmaken en zo contact onderhouden met de jongeren. Ook voor kringwerk met volwassenen is dit ideaal. Steeds meer ouderen hebben een smartphone en daarmee in veel gevallen ook WhatsApp.

plaatje newcom

Bron: http://www.emerce.nl/research/forse-groei-pinterest-nederland

Geen opmerkingen:

Een reactie posten