dinsdag 18 augustus 2015

Mensen bouwen muren

Tussen 122 en 128 na Christus werd er een  muur gebouwd, die de gehele breedte van een land doorkruiste. Deze muur kennen we als de naar de initiatiefnemer genoemde muur van Hadrianus en vinden we in Groot Brittannië. Nu is er vast en zeker heel veel over deze muur te vertellen, maar ik houd het bij een paar punten.
Als eerste is de muur van Hadrianus een duidelijke bepaling van de grens van het Romeinse Rijk. Maar met dit doel is de muur natuurlijk niet gebouwd. Het is bedoeld om de grens, de zogenaamde limes, te bewaken. Dit was de hoofdreden. Want noordelijk van de muur woonde een volk dat het Romeinse Rijk telkens aanviel om het te plunderen. De Picten. In een Romeinse bron staat dat de muur bedoeld was om de Romeinen te scheiden van de barbaren. (via Wikipedia)
Als laatste wil ik noemen, dat de muur niet hermetisch afgesloten was. Er waren doorgangen. Deze waren bedoeld om de handel door te laten gaan.
De muur van Hadrianus is lang niet de enige muur die gedurende de wereldgeschiedenis gebouwd is. Zo kennen we de Chinese muur en de Berlijnse muur.
De meer dan 6000 km lange Chinese muur is gebouwd tussen de 14e en 17e eeuw. Het doel was het creëren van een verdedigingslinie, zoals de Romeinse limes. Dit onder andere tegen de Mongolen. De Chinese muur kent evenals de muur van Hadrianus ook poorten. Deze waren ook bedoeld om handel mogelijk te maken. Voor de Ming-dynastie was dit met steppenvolken.
De in 1961 gebouwde Berlijnse muur scheidde Oost-Berlijn van het westelijke gedeelte van de stad. De muur werd gebouwd op initiatief van het staatshoofd van de DDR, Walter Ulbricht, en de president van de Sovjet-Unie, Nikita Chroesjtsjov.
Reden voor de bouw was onder andere het stoppen van de vlucht van Oost- Duitsers naar het Westen. Door de DDR werd het de antifascistische beschermingsmuur genoemd.   Bescherming tegen de gevaren uit het Westen.
De Berlijnse muur is in 1989 gevallen, maar dit bracht geen einde aan het bouwen van muren. Zo kennen we vandaag de dag een muur op de groene lijn. Door Israëliërs afscheidingshek genoemd en door Palestijnen   apartheidsmuur.
Deze muur is vanaf 2003 door Israël gebouwd om aanslagen door Hamasleden op Joden te voorkomen. Niet overal is de muur een muur. Een groot gedeelte van de afscheiding bestaat uit hekken en er zijn ook doorgangspoorten. Deze zijn er onder andere om Palestijnen de mogelijkheid te geven om in Israël te werken.
Tussen de Verenigde Staten van Amerika en Mexico staat ook een afscheiding. In 2006 is hiermee begonnen. Reden is het tegenhouden van illegale immigranten. Tegelijk is de grensbarrière niet helemaal waterdicht. Bewust. Want de Amerikaanse economie heeft goedkope arbeidskrachten nodig.
Momenteel bouwt Hongarije aan een afscheiding. Het hek komt op de grens met Servië te staan. Doelstelling van het vier meter hoge hek is het tegenhouden van vluchtelingen. Vluchtelingen die daardoor op zoek gaan naar een andere route om West-Europa te bereiken.
De overeenkomst tussen al die hekken is dat het mensen probeert tegen te houden. Met name om binnen te komen. Alleen bij de Berlijnse muur was het om mensen ervan te weerhouden om te vluchten. Wanneer ik al deze pogingen zie, dan denk ik aan een opmerking die ik zo'n 20 jaar geleden hoorde van Jan Pronk. Tijdens een lezing zei hij: "Op deze aarde is niemand illegaal of allochtoon". Het zijn de grenzen die maken dat mensen van allochtone afkomst zijn en daarbij mogelijk ook illegaal. Het is de economie die sommeert om mensen buiten te sluiten. Want bij een grote toeloop is het onmogelijk om de huidige samenleving met al zijn voorzieningen in stand te houden.
Nu is het zeker niet juist wanneer de hele wereldbevolking op een klein stukje aarde woont. Heel de aarde zal bewoond en bewerkt moeten worden. Tegelijk is het niet juist wanneer slechts een klein gedeelte van de wereldbevolking deelt in de vrucht die de aarde voortbrengt.
Een rechtvaardige verdeling van wat de wereld voortbrengt is prioriteit. Het is niet juist dat de één over de rug van een ander rijk wordt of dat eerste levensbehoeften onthouden worden. Bed, bad en brood zijn dingen die uiting geven aan barmhartigheid. Het kenmerk van een beschaafde samenleving.
Hier horen geen hekken of muren bij. Wel de opvang van vluchtelingen en de taak om bij te dragen aan een (vreedzame) oplossing in gebieden van waaruit mensen vluchten. Zodat de stroom vluchtelingen teruggebracht wordt tot minimale proporties.
In oorlogsgebieden is dit niet eenvoudig. In andere gebieden zal ontwikkelingshulp gericht moeten zijn op het oprichten van een leefbare samenleving. Een mooi voorbeeld hiervan is het werk van Wereldfoundation en Woord en Daad in Bangladesh. Met behulp van een microkrediet kan het arme gedeelte van de bevolking daar een huis bouwen en zo een menswaardig bestaan opbouwen. Wat zou het goed zijn om dit wereldwijd vorm te geven. Zodat we niet langer hoeven te zeggen dat mensen muren bouwen, maar kunnen zeggen: Mensen bouwen huizen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten