zondag 27 september 2015

Broers en zussen - Gemeentedag 2015


Van wie in ben jij er één? Het is een vraag die in een dorp gesteld wordt aan kinderen. Wanneer de naam van opa of oma genoemd wordt, dan weet de vragensteller genoeg. Een enkele keer wordt er geen vraag gesteld, maar volgt de opmerking: Ik kan wel zien van wie jij er één bent.

Het is de vraag naar het voorgeslacht. Sommigen zijn er heel druk mee. Dan krijgt het ook een naam. Genealogie. Het onderzoek naar ouders, grootouders, overgrootouders en het liefst nog vele generaties verder.
Zelf ben ik er in het verleden druk mee geweest. De mannelijke lijn van vaders kant was reeds uitgezocht. Daar uit kwam dat er iemand getrouwd was met een zekere Du Croo. Dit triggerde me. Immers, dit was een Franse naam en zeer waarschijnlijk afkomstig van Hugenoten. Op grond hiervan heb ik de lijn van al mijn voorouders uitgezocht. Tenminste voor zover dit kon. Bij sommigen kwam ik niet verder dan de achttiende eeuw. Bij anderen bijna twee eeuwen verder. Maar uiteindelijk stopte elke lijn.

Tot zondag 20 september 2015. Plotseling kwam ik 3500 jaar verder in de geschiedenis. Ik moet zeggen dat er nog wel wat hiaten zijn, maar ik weet zeker, dat ik een voorvader ken die zo'n 4000 jaar geleden leefde.
Ik kwam er zondagavond achter onder de kerkdienst door het meelezen in de Bijbel tijdens de Schriftlezing. Galaten 3:29. "En als u van Christus bent, dan bent u Abrahams nageslacht en overeenkomstig de belofte erfgenamen."
Ik ben nageslacht van Abraham. U ook? Zeker wanneer u van Christus bent. Mag ik u dan mijn broer en zus noemen? Dan hebben wij vandaag dus een familiedag. Geweldig dat we dit vandaag mogen hebben en dat we elkaar op zondag en doordeweeks steeds opnieuw mogen ontmoeten. Het is de gunst die we krijgen van onze hemelse Vader. Hij geeft ons aan elkaar en kan dit doen door Zijn Zoon Jezus Christus.
Laten we Hem ervoor danken en bidden om een gezegende gemeentedag.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten