zondag 24 januari 2016

Wat de kerk van voetbal kan leren

Als jij de bal hebt, kunnen zij niet scoren. Deze Cruyffiaanse opmerking is ongetwijfeld waar. Balbezit weerhoudt de ander van scoren. Maar alleen spelen op balbezit brengt geen overwinning. Wat wel een overwinning brengt is meer scoren dan de tegenstander. Het aantal tegendoelpunten is niet erg wanneer je er zelf één meer hebt gemaakt.
Bij het Nederlands voetbalelftal schort het hieraan. Ze scoren te weinig. Of is het probleem dat ze teveel ballen doorlaten? Het is een eeuwige discussie. Ook de oplossing is niet eenduidig. Moet er meer op de aanval gespeeld worden of moet juist met vijf verdedigers het krijgen van tegendoelpunten voorkomen? Wie het weet mag het zeggen.


In de kerk kennen we een soortgelijke discussie. Want de kerk krijgt veel doelpunten tegen en scoort weinig. Velen hebben de afgelopen decennia's de kerk verlaten en maar enkelen weten de weg naar de kerk voor het eerst of opnieuw te vinden.
Het merendeel van de bondscoaches die de kerk rijk is, is van mening dat de kerk het meer op de aanval moet gooien om het tij te keren. In kerkelijke taal gezegd dat de kerk meer missionair moet zijn. Over hoe dit moet is verdeeldheid, maar voor velen is duidelijk dat de kerk moet laten zien dat ze relevant is voor de mens in de huidige samenleving.
Persoonlijk onderstreep ik van harte het missionaire. Het is de pinksteropdracht van de kerk om missionair te zijn en het Evangelie van Jezus Christus te verkondigen. Zo lezen we dit ook in Mattheüs 28. Tegelijk kan sterk missionaire activisme ook een uiting zijn van het verdoezelen van een slechte verdediging. Ook kan de poging om relevant te zijn de basis aantasten.


Maar er moet toch wat gebeuren? Inderdaad. Voor sommigen mogen missionaire activiteiten niet gekoppeld worden aan zieltjeswinnen. Maar als de kerk geen mensen weet te bereiken dan staat ze op het punt te verdwijnen. In voetbaltermen gezegd: Als de kerk niet scoort in de huidige samenleving dan wordt het eindtoernooi niet gehaald.
Het is een realiteit, maar ik ben van mening dat dit ook kan leiden tot paniekvoetbal. Dan is het alle ballen naar voren, maar wordt het fundament gemist. Dan wordt er aangevallen zonder opbouw van achteruit. Daarom zal het missionaire optreden van de kerk niet ondoordacht plaats moeten vinden. Missionaire activiteiten zullen plaats moeten vinden op het fundament van apostelen en profeten waarvan Jezus Christus Zelf de Hoeksteen is.
Dit heeft alles te maken met de verdediging. Inzetten op de mensen die er zijn. Natuurlijk zodat kerkverlating teruggebracht wordt, maat vooral zodat 'kerkmensen' bewust zijn van de relevantie van het christelijke geloof. Naast alle aandacht voor missionaire activiteiten zal er volop aandacht moeten zijn voor de opbouw van achteruit. Dit kan door catechese en bijbelstudie en andere activiteiten van vorming en toerusting de aandacht te geven die ze verdienen en nodig hebben. Want de crisis van de kerk wordt niet opgelost door het scoren van meer goals. Ook de verdediging zal een steentje bij moeten dragen. Oftewel back to basics in gemeenteopbouw en missionaire presentie.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten