vrijdag 18 maart 2016

God

Er wordt weer over God gesproken in Nederland. Op Internet, radio en televisie en in kranten. Vooral in de Volkskrant en in Trouw staan hele stukken. Is het iets om over te verheugen. Dit lijkt in eerste instantie niet het geval. De reden van het gesprek over God is namelijk het rapport 'God in Nederland'. De cijfers die hieruit te voorschijn komen zijn vooral voor de Rooms Katholieke Kerk en de Protestantse Kerk in Nederland niet positief.

Toch zijn er ook mensen die positief tegen de cijfers aankijken. Mensen zoals Bert Wagendorp zien de kerk maar al te graag uit Nederland verdwijnen. Zijn column en vele andere reacties onderstrepen dit verlangen.
Een verlangen dat niet door iedereen gedeeld wordt. Er zijn nog steeds Nederlanders die zien dat de kerk een positieve bijdrage levert aan de samenleving. Anderen, zoals Anton de Wit, zien het einde van de kerk nog niet in zicht. Hij zet in zijn bijdrage de kerk neer als een vitale grootmoeder.

Ik vind het mooi wanneer mensen proberen om in het licht van het rapport en de vreugde volle reacties op de cijfers het op te nemen voor de kerk. Toch geven reacties op dergelijke bijdragen aan dat dit niet eenvoudig is. Begrijpelijk ook, omdat er gesproken wordt over de kerk en de kerkleden. Het is juist de kerk en het zijn juist de kerkleden die negatieve reacties oproepen bij het merendeel van de Nederlanders. Positief hierover schrijven verandert hun mening dan ook niet. 

Ik zie meer heil in bijdragen zoals die van Dennis en Martine in Pauw. Tegelijk weet ik dat we het niet van mensen moeten verwachten en dat God dit ook niet nodig heeft. God zal niet uit Nederland verdwijnen. Wat verdwijnt zijn mensen die in Hem geloven. Dat doet hem verdriet maar dat maakt niet dat Hij verdwijnt. De kans is groter dat Hij Nederland juist op gaat zoeken. Op zoek naar het verloren schaap. Want God is een goede herder. Hij ziet om en zoekt het verlorene. Hij is zelfs bereid om Zijn leven daarvoor op te offeren. Wanneer jij niet weet wat ik nu bedoel, kijk dan maar naar de Passion.