woensdag 4 mei 2016

De vrijheid omarmd - 4 mei 2016Het is een zogenaamde smartlap en al uit 1983. Toen zongen Willy en Willeke Alberti het volgende lied: “Niemand laat zijn eigen kind alleen. Je bouwt het liefst een muurtje om haar heen. Je wilt zo graag haar jeugd bewaren en haar veel verdriet besparen. Niemand laat zijn eigen kind alleen.” Of u van het lied houdt of het verafschuwt is nu niet van belang. Het is goed om op te merken dat je datgene wat je koestert, wilt beschermen. Dan kun je er een muur omheen bouwen, maar liefdevoller is het om de armen er om heen te slaan. 

Als West-Europa koesteren we al 71 jaar de vrijheid. De bevrijding van de onderdrukking door Nazi-Duitsland gaf vrijheid van leven. De vrijheid om ’s avonds de deur uit te gaan zonder rekening te hoeven houden met de avondklok. De vrijheid van meningsuiting zonder de spanning om opgepakt te worden. De vrijheid van godsdienst en niet de angst kennen om afgevoerd te worden naar de gaskamers.
Deze vrijheid koesteren we en willen we behouden. We willen deze vrijheid beschermen en bedreigingen van de vrijheid willen we tegenhouden. Een mogelijkheid is om muren te gaan bouwen, zoals Hongarije gedaan heeft en Macedonië om vluchtelingen en andere asielzoekers buiten te houden. Alleen muren zijn vaak veel minder effectief dan gedacht. Moeten we dan de deuren open zetten en een grote volksverhuizing toestaan? Ook dat is niet wat heilzaam is. Een betere weg is het omarmen van de vrijheid.

Wat bedoel ik hiermee? Ik doel op een positieve reactie om dat wat de vrijheid bedreigt te weerstaan. Bewust zijn van de verworvenheden van de vrijheid die we kennen en die inzetten om de vrijheid te behouden. Zo is de vrijheid van meningsuiting een groot voorrecht. Allen die in Nederland wonen moeten kunnen zeggen wat ze willen. Ook die mensen waar u het misschien fundamenteel mee oneens bent, omdat ze fundamentalistisch zijn. Laten we deze vrijheid van meningsuiting koesteren en zeker niet laten verworden tot de vrijheid van belediging.
Zo zal de angst voor de islam ook niet bestreden moeten worden door iedere godsdienst uit het openbare leven te verwijderen. Veel meer zal de vrijheid van godsdienst gestalte moeten krijgen en getoond moeten worden dat in Nederland mensen vrij mogen geloven wat ze willen en dit mogen uitdragen. Juist de landelijke politiek zal hierin een andere weg moeten inslaan. Laat juist zien dat Nederland groot is geworden door tolerantie.

In de Bijbel kom ik deze manier van handelen veelvuldig tegen. Een duidelijk voorbeeld is Romeinen 12. Hier staat: “Als dan uw vijand honger heeft, geef hem te eten, als hij dorst heeft, geef hem te drinken, want door dat te doen, zult u vurige kolen op zijn hoofd open”. Het is de naaste liefhebben als jezelf.
Dit is iets dat ik voluit tegenkom in het handelen van de Heere Jezus. Hij kwam niet op aarde om zondaren te oordelen en uit de weg te ruimen. Hij is gekomen om het kwaad te bestrijden. Niet door geweld, maar door liefde. Een mooi beeld hierbij is de keer dat moeders kinderen bij Hem brachten. Voor velen zijn kinderen het teken van onschuld. Al zijn de kwaaddoeners van nu ooit kinderen geweest. De Heere Jezus omarmde de kinderen en zegende hen. Zijn reactie op de mens die in zonde gevallen is en geneigd is om kwaad te doen is liefde.

Laten wij positief handelen en de zwaar bevochten vrijheid omarmen door die te koesteren door de hedendaagse samenleving met liefde tegemoet te treden. Zo bouwen we op en worden de grondwaarden van de Nederlandse samenleving niet afgebroken. Dit is lang niet altijd eenvoudig, maar wel de weg die ingeslagen moet worden. Wanneer het zwaar valt mogen we het in gebed in goede handen leggen. In de doorboorde handen van Jezus. Het is mooi verwoord in het nieuwste lied van Kinga Bán: In goede Handen, ik weet dat ze er zijn. Wees maar niet bang, want jullie zullen in goede Handen zijn.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten